Skarans förskola i Helsingborg

Skarans förskola ligger i ett trafiksäkert område där grönytor, lekplatser och skolgård kompletterar vår egen utemiljö. Det ger oss även en trygg och säker miljö för barnen att vistas i.