Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi vill ha en öppen föräldrakontakt och som förälder är du alltid välkommen med dina frågor och åsikter om vår verksamhet.

Föräldrarna är viktiga samarbetspartners i vårt arbete och vi har ett nära samarbete genom exempelvis månadsbrev, kalendarium, utvecklingssamtal, drop-in, grillkvällar, föräldramöten och personliga möten.

Vi värdesätter och lägger stor vikt även vid det dagliga mötet när ni lämnar och hämtar era barn. I relationen till föräldrar och barn är det viktigt att genomföra en bra inskolning som skapar förutsättningar för en bra kontakt mellan föräldrar och personal. Vi tar personligen emot varje barn. När vi behöver vikarier vill vi i första hand anlita vikarier som redan varit på förskolan och känner barnen.

Varje termin har vi utvecklingssamtal, samt vid behov. När det är dags, eftersträvar vi ett bra överlämnandesamtal till mottagande förskola/förskoleklass.

Vårt förväntansdokument

På förskolorna i Nanny Palmkvists skolområde har vi tillsammans med föräldrar tagit fram ett förväntansdokument. Där står tydligt vad du som förälder kan vänta dig av förskolan och vad vi på förskolan förväntar oss av dig som förälder. Vid inskolning skrivs dokumentet under av både föräldrar och pedagog.