Om oss

Skarans förskola finns i ett trafiksäkert område där härliga grönytor kompletterar vår egen utemiljö. Det ger oss även en trygg och säker miljö för barnen att vistas i.

Hos oss får du och dina barn ett varmt välkomnande och ett positivt bemötande. Vi erbjuder en rolig, stimulerande och utmanande verksamhet som planeras utifrån läroplanens innehåll och barnens behov. Vi har utbildad och kompetent personal och strävar så långt som möjligt efter kontinuitet vid nyanställningar.

Vi arbetar hälsofrämjande genom att erbjuda god och näringsrik kost, daglig utevistelse och motion. Maten får vi från Solrosens förskola som har en hög andel ekologisk mat och där det lagas både traditionell husmanskost och moderna rätter från när och fjärran.

Nanny Palmkvist-andan

Tillsammans med förskolorna och skolan i vårt område har vi ett gemensamt förhållningssätt till lärandet och barnets utveckling. Vi är inspirerade av folkskolläraren Nanny Palmkvist som redan 1908 tänkte sig framtidens skola som en skola fylld av glädje, nyfikenhet och möjligheter.

I skriften ”Framtidens folkskola” från 1908 skrev Nanny Palmkvist om begreppet ”sol i skolan”. För henne stod detta för arbetsglädje och ”icke arbetets möda och tristhet som släcker flamman i frågande barnaögon”. Hon slog även fast att ”skolan ska giva lyckomöjligheter. Ty lycka är att ha funnit sin rätta plats i livet, den rätta användningen för sina anlag och krafter”. ”Varje barn föds med sina anlag. Det är dess rätt att få dessa anlag utvecklade”.

Hon lyfte även fram vikten av att låta barnet tänka fritt. ”Därav följer undersökning. Giv barnet tillfälle att praktiskt omsätta sina tankar. På den vägen lär barnet verkligen något”. Här kan du läsa om hur vi omsätter Nanny Palmkvists tankar i dagens förskola.

Vårt närområde

Skarans förskola är centralt belägen i Helsingborg. Skolan och förskolorna här är omringade av grönområden för lek och utevistelse. Området är även väl skyddat från biltrafik. Integrerat i skolan ligger stadsdelens bibliotek och inom gångavstånd når vi kulturella utbud och fritidsaktiviteter.

I närområdet hittar du Nanny Palmkvistskolan med årskurserna F-6 med tillhörande fritidshem samt Galaxens förskola, Hoppetossans förskola, Husensjö förskola, Myrans förskola, Nyckelpigans förskola, Regnbågens förskola, Solrosens förskola, Växthusets förskola, John Blunds förskola och fritidshem och stadens astma- och allergiförskola Svalan. I området finns även den pedagogiska omsorgen Husmusen och familjecentralen Fröhuset.