Barngymnastik

I mån av plats erbjuder vi ditt barn medveten rörelseträning på Nanny Palmkvistskolan varje torsdag.

Det finns tre grupper, 3-4 år, 5-7 år och aerobics för barn som är 6 år eller äldre.

Vi som leder verksamheten arbetar som förskollärare på Skarans förskola och har utbildat oss vidare inom barns rörelseutveckling. Vår gymnastik ska vara rolig. Vi har inget ”elittänkande”. Barnen lär sig grundrörelserna som att rulla, krypa och balansera vilket ger dem en bra rörelseutveckling.

Barn har ett stort och naturligt rörelsebehov. Har man en bra rörelseutveckling får man en bra kroppsuppfattning och har lättare att klara skolarbetet. Barnen känner att de behärskar sin kropp och det lägger en fin grund till ett bra självförtroende.

Är du intresserad?

Kontakta Monika eller Ulrika på telefon 042-10 75 43.