På avdelningen

Tillsammans med dig som förälder ger vi barnen de bästa förutsättningarna att bevara nyfikenheten på livet och lägga grunden för ett livslångt lärande.

På vår förskola arbetar vi med skapande verksamhet som till exempel målning, sång, rytmik och rörelse. Detta för att främja ditt barns utveckling. Vi använder stödtecken dagligen i vår verksamhet. Detta berikar barnens språkutveckling.

Vi tycker det är viktigt att röra på sig, både ute och inne. En gång i veckan har vi medveten rörelseträning i gymnastiksalen och i vår fina utemiljö finns det många utmaningar. Vi erbjuder dessutom gymnastik på kvällstid för ditt barn. Vi har även massage som en del i vår verksamhet. Barnen får och ger varandra massage. Detta ger trygga, lugna och harmoniska barn. Barn som masserar varandra är måna om varandra.